ล็อบบี้
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศโรงแรม
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560